BODE - Twój codzienny dostęp do świata

Jako dostawca systemów i partner wiodących producentów pojazdów opracowujemy niestandardowe systemy drzwi dla pojazdów szynowych i drogowych. 

Specjalizujemy się w modułowych systemach drzwi i wejść dla wszystkich typów pociągów w oparciu o sprawdzone komponenty. Systemy drzwi BODE są używane na całym świecie. Niezawodne, solidne i coraz inteligentniej połączone w sieć, tworzą interfejs dla pasażerów.

Access to mobility

Oferujemy dostęp do mobilności jutra w zrównoważonym systemie transportu publicznego.

Chcemy kształtować transport publiczny przyszłości. Nasze drzwi torują drogę do płynnego wsiadania i wysiadania. Dla nas mobilność jutra oznacza połączenie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, wydajności i komfortu. Zawsze pamiętamy o tych obszarach opracowując nasze rozwiązania produktowe.