Poza granice prawa: 
Compliance w BODE

W BODE zgodność (Compliance) oznacza nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także obejmuje zasady etyczne, takie jak uczciwość, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój. Realizujemy te wartości w sposób przejrzysty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy.

Nasze strategiczne podejście do zgodności w BODE

Praca zgodnie z zasadami Compliance w BODE ma na celu kierowanie naszych pracowników nie tylko prewencyjnie w kierunku zgodnego z prawem zachowania, ale także w kierunku działania zgodnie z naszą kulturą korporacyjną. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy stosowali swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i procesów w sposób samodzielny w swojej codziennej pracy i zawsze działali zgodnie z prawem. 

BODE Compliance Management System

Aby osiągnąć nasz cel, zespół Compliance opracował BODE Compliance Management System, który jest stale dostosowywany do nowych wymagań. Nasz system obejmuje:

  • Kodeks postępowania dla wszystkich pracowników i dostawców
  • Wewnętrzne wytyczne i procesy
  • Regularne bezpośrednie i wirtualne szkolenia w celu przekazywania wiedzy i uwrażliwiania pracowników
  • Łatwo dostępne środki komunikacji, w tym system zgłaszania nieprawidłowości BODE.