Compliance

Nasz Kodeks postępowania

Kodeks postępowania BODE stanowi podstawę naszego Compliance Management System. Kodeks określa nasze wartości i definiuje jasne wymagania dotyczące zachowania dla kierownictwa, kadry zarządzającej i każdej osoby w organizacji BODE.

Poprzez niniejszy Kodeks pragniemy nie tylko podkreślić, że uważamy wdrożenie i przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych za absolutne minimum. Zobowiązujemy się również do działania w sposób etyczny, uczciwy i zrównoważony w każdym momencie. W ten sposób wypełniamy naszą odpowiedzialność korporacyjną i zawsze traktujemy innych z szacunkiem.

W ramach ustawy o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw opracowaliśmy Kodeks postępowania dla naszych dostawców, aby spełnić nasze standardy również w tych relacjach biznesowych.